Urgentni centar Klničkog centra još jednom apeluje na građane: Odgovornim ponašanjem čuvate zdravlje i živote svih nas

Posted by:

Urgentni centar (UC) je jedna od najopterećenijih oranizacionih jednica Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). Dr Nermin Abdić, direktor UC kaže da medicinsko osoblje zbrine od 150 do 200 pacijenata za 24 sata.

– Ovom prilikom, zamolio bih uvažene građane za strpljenje, za razumijevanje. Veliki je broj pacijenta koji cirkuliše kroz UC na dvadesetčetvoročasovnom nivou, veliko je opterećenje na osoblje UC, ističe dr Abdić navodeći da osoblje na profesionalan i odgovoran način obavlja zadatke koji su pred njima.

Dr Nermin Ambić direktor Urgentnog centra

Ono takođe što je tradicionalno problem, prema njegovim riječima, jeste pratnja pacijenata.

– To sve povćava broj ljudi koji su prisutni unutar prostorija UC, a samim se tim povećava i rizik za nastajanje infekcije, kako za pacijente, tako i za pratnju i za osoblje UC, izričit je dr Abdić.

Direktor Urgentnog centra upozorio je građane i za oprez u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa jer je takođe povećan broj pacijenata koji se zbrinjava u UC zbog teških povreda zadobijenih u saobraćajnim nezgodama.

– Ovu priliku iskoristio bih da zamolim sve učesnike u saobraćaju za oprez, za strpljenje. U poslednje vrijeme primijetili smo povećan broj pacijenata koji se javljaju zbog povreda kao posljedica saobraćajnih udesa. To su ozbiljne povrede, životnougrožavajuće povrede, koje zahtijevaju multidisciplinaran pristup od strane kolega neurohirurga, hirurga i ortopeda i veliki dio povreda se zbrinjava u jedinicama intenzivnog liječenja. Zahtijevaju višemjesečno, čak i višegodišnje liječenje sa trajnim poljedicama. U pitanju su najčešće, na žalost, mladi ljudi i ja ovom prilikom molim sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signaliaciju, da poštuju i sebe i druge učesnike u saobraćaju i na taj način smanje rizike od povreda sa kojima se svakodnevno susrijećemo, naglašava dr Abdić.

U Urgentnom centru, kako navodi dr Abdić, najopterećenije su internistička, hirurška i ortopedska ambulanta.

– Osim kolega koji se bave internom medicinom i hirurgijom, koji zbrinjavaju i u daljem tretmanu vode računa o pacijentima koji se nakon primarnog zbrinjavanja u UC, eventualno prime po klinikama KCCG, kolege sa ortopedije jedan dio pacijenata, odlukom Kiznog medicinskog tima transportuju u Specijalnu bolnicu u Risnu, gdje se ti pacijenti koji jesu za operaciju, zbrinjavaju operativno od strane kolega ortopeda u Risnu, pojašnjava dr Abdić.

U cilju sprječavanja širenja epidemije ispred UC je otvoreno pet trijažnih punktova za pacijente sa sumnjom na COVID infekciju koji su iz bilo kog razloga potražili medicinsku pomoć ljekara ove organizacione jednice KCCG.

Trijažni COVID punktovi

– Shodno potrebama i sve većem javljanju pacijenata sa simptomima COVID infekcije, mi smo ispred UC formirali pet trijažnih punktova, gdje se primarno javljaju pacijenti sumnjivi na COVID infekciju. Tu se nakon uzimanja detaljne anamneze, epidemiološke ankete i pregleda od strane interniste pacijenti trijažiraju. Oni koji su visoko sumnjivi na COVID infekciju, bivaju upućivani dalje na pregled od strane kolega infektologa, a oni koji nemaju epidemiološki rizik bivaju dalje upućeni u UC na dalju obrdu od strane kolega specijalnosti zbog kojih su se prije svega obratili za pomoć, pojašnjava dalje dr Abdić i apeluje na građane za strpljenje i razumijevanje.

Trijažni COVID punktovi

0

Add a Comment