Covid-19 – EDUKACIJE ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

 • Afilijacije ucesnika

  AFILIJACIJE UCESNIKA

  Dr Jevto Eraković, direktor KCCG
  Prof.dr Ranko Lazović, šef Kriznog medicinskog tima
  Prof.dr Marina Ratković, medicinski direktor kCCG
  Dr Nermin Abdić, direktor Urgentnog centra KCCG
  Dr Vesna Čejović Orlandić, anesteziolog, intezivista, Klinika za intenzivnu njegu KCCG
  Dr Dobrila Nikčević, direktor Klinike za infektivne bolesti KCCG
  Dr Marija Nikolić, infektolog, Klinike za infektivne bolesti KCCG
  Dr Slavko Savović, epidemiolog, KCCG
  Dr Aleksandra Ražnatović, direktor Klinike za psihijatriju KCCG
  Dr Sreten Kavarić, direktor Klinike za internu medicinu KCCG
  Dragica Dobrović, glavna sestra KCCG
  Jelena Vušurović, glavna sestra Odjeljenja za bolničku epidemiologiju KCCG
  Dr Saša Radović, direktor Instituta za bolesti djece
  Dr Nemanja Radojević, specijalista sudske medicine, Centar za sudsku medicinu KCCG

 • PROGRAM EDUKACIJE

  PROGRAM EDUKACIJE

  Ranko Lazović: Uloga zdravstvenih radnika u novonastaloj epidemiološkoj situaciji u Crnoj
  Gori (45 minuta)

  Jevto Eraković: Reorganizacija rada zdravstvenih ustanova u novonastaloj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori (45 minuta)

  Nermin Abdić: Organizacija trijaže i rada u urgentnom bloku (30 minuta) Marina Mugoša: Menadžment korona i ne-korona pacijenata (45 minuta)

  Dobrila Nikčević: Klinička slika, indikacije za bolničko liječenje, terapijski pristup (45 minuta)

  Marija Nikolić: Klinička slika, liječenje lakših slučajeva u kućnim uslovima i liječenje u privremenim bolnicama, terapijski pristup (45 minuta)

  Vesna Čejović: Anesteziološki tretman pacijanata sa COVID-19 (45 minuta)

  Sreten Kavarić: Uloga interniste u liječenju teških oblika infekcija oboljelih od COVID- 19
  (30 minuta)

  Sasa Radović: Oganizacija ustanove tercijarnog nivo, pedijatrijskog uzrasta do 16 god u cilju pripreme prostora i osoblja za prijem pacijenata sa infekcijom COVID 19 (30 minuta)

  Slavko Savković: Bolničke epidemiološke mjere sprečavanja širenja bolesti COVID-19 (30 minuta)

  Aleksandra Ražnatović: Psihološka podrška osobama sa COVID-19 i osobama u izolaciji (45 minuta)

  Dragica Dobrović i Jelena Vušurović: Edukacija medicinskih sestara / tehničara (45 minuta)

  Nemanja Radojević: Postupanje u slučaju smrti osobe za koju je dokazano da je pozitivna na SARS-Cov2 (COVID-19) (45 minuta)

  Prikaz upotrebe zaštite opreme

 • PROGRAM EDUKACIJE- YOUTUBE

  PROGRAM EDUKACIJE- YOUTUBE

  Dr Jevto Eraković, direktor KCCG –
  https://www.youtube.com/watch?v=1oAUtQ0zO5s&t=13s

  Prof.dr Ranko Lazović, šef Kriznog medicinskog tima
  https://www.youtube.com/watch?v=0Z84-H2FdTk

  Prof.dr Marina Ratković, medicinski direktor kCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=kJ9AfXp0F24

  Dr Nermin Abdić, direktor Urgentnog centra KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=m_STDapHzRU

  Dr Vesna Čejović Orlandić, anesteziolog, intezivista, Klinika za intenzivnu njegu KCCG-
  https://www.youtube.com/watch?v=N72ON_kSFuY

  Dr Dobrila Nikčević, direktor Klinike za infektivne bolesti KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=U52RG8PNu5U

  Dr Marija Nikolić, infektolog, Klinike za infektivne bolesti KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=fHZGR-o_WYE

  Dr Slavko Savović, epidemiolog, KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=xTtmLcCnQho&t=489s

  Dr Aleksandra Ražnatović, direktor Klinike za psihijatriju KCCG-
  https://www.youtube.com/watch?v=7Wf7fedkgp0

  Dr Sreten Kavarić, direktor Klinike za internu medicinu KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=EFJQwOZ_fU8

  Dragica Dobrović I Jelena Vušurović- KCCG-
  https://www.youtube.com/watch?v=Eut-Fu5CPew
  Dr Saša Radović, direktor Instituta za bolesti djece- https://www.youtube.com/watch?v=hVXZ9v0yH1o

  Dr Nemanja Radojević, specijalista sudske medicine, Centar za sudsku medicinu KCCG
  https://www.youtube.com/watch?v=7L5FnUr-id4

  Prikaz upotrebe zaštite opreme –
  https://www.youtube.com/watch?v=5LomqiAjw8Q&t=10s